Bilderberg 2015: zavedení sítě umělé inteligence A.I. Grid.

Plán integrovat země do kontinentálních obchodních bloků není nijak nová myšlenka. Kniha doktora Carrolla Quigleyho Tragedy and Hope pojednává o plánu Třetí říše na vytvoření globálních obchodních bloků, což samo o sobě je starší plán British Royal Society. Daniel Estulin v knihách The Bilderberg Group a Shadow Masters podává detailní náhled jak do Bilderbergu, tak jeho bestiálně mnohohlavém uspořádání, znázorněném např. v Captain America 2: Winter Soldier.

Na obrázku: Šéfka DARPA a Google Regina Dugan a její „vševidoucí“ oko

Je tvořený holandským princem Bernhardem, hojnými atlanticistickými elitami jako David Rockefeller, Paul Van Zeeland a dalšími mediálními barony, korporátními šéfy, bankéři a nespočetnými dalšími nadřazenými lidmi.

Bilderberg, operující pod rouškou „kapitalismu volného trhu“, představuje absolutní špičku bankovní korporátní kontroly nad světem. Prezentována jako další debatní fóra, byla tato tajná setkání odhalena, že v mnohých případech řídila globální politiku. Nejzářnějším příkladem je plán Bilderbergu z roku 1955 na vytvoření „evropského společného trhu“ (European Common Market) a „Evropské unie“. Je důležité připomenout, že European Common Market vstoupil do hry o nějaké tři roky později v roce 1958, zatímco samotná Evropská Unie byla založena v roce 1993. S tímto na paměti můžeme vidět, jak TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství ) je jednoduše dalším rozšířením stejné strategie ekonomické integrace, jako EU a severoamerická NAFTA.

Kapitola o plánu na EU v Estulinově knize Shadow Masters

Řečeno jinak, co „banksteři“ v tajnosti plánovali v roce 1955, se zveřejnilo roku 1993, implementováno postupně kousek po kousku. Byla to skutečně poválečná éra, co dalo vzniknout všem těmto subjektům – OSN, Bretton Woods, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, atd. Tato sdružení, včetně Bilderbergu, jsou součástí stejné mocenské struktury, která koordinovala války minulého století za jediným účelem světové vlády, což je vše popsáno ve svazku archivního typu rady Council of Foreign Relations (CFR), Tragedy and Hope. A tak zatímco se občané stále domnívají, že vlády jejich zemí jsou ve válce s jinými národními státy a tržní ekonomiky táhnou ekonomický nadbytek, realita je taková, že národní státy jsou většinou dceřinými celky atlanticistického mocenského bloku, jehož zraky jsou upřeny na rozebrání Ruska, jak je popsáno v Estulinově Shadow Masters.

Jako u loňského Bilderbergu, i letos se šeptá, že diskuse bude zaměřena na téma zavedení a rozvinutí umělé inteligence. Jsme svědky ohromného tlaku na přijetí automatizace, od robotů na pracovišti, přes samořízená auta, po implantaci mikročipů. Trans-humanizace je nyní moderní pojem a komunita alternativních médií často upozorňuje na sjednocenou agendu podrobit masy přijetí nové náboženské ideologie. Jay’s Analysis na tento plán převzetí moci upozornil ve starších dokumentech Pentagonu, stejně jako na jeho lákavost v nesčetných hollywoodských trhácích (a zde).

Bývalá šéfka DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Regina Dugan, nyní na vedoucí pozici v Googlu, bude mít letos projev, potvrzujíc své označení naším blogem jako klíčová osoba už po ohlédnutí za rokem 2012. V roce 2013 měla Dugan projev, ve kterém publiku sdělovala, že budoucnost mikročipu bude v přijatelné formě, tak jako monitorování vpichovanými RFID čipy. Duganové projevy v Ted Talks a její přednášky detailně popsaly technologickou stránku projektu na rozjezd „chytrých“ dronů a pokud s tím porovnáme přednášky ředitele IBM Ginnyho Rommetyho o inteligentních městech (Smart Cities) a možnosti preventivního zatčení (pre-crime), nevyhneme se pocitu celistvého plánu technokratů.

Při popisování stovek podobných příkladů lze spatřit jednotnou povahu celého plánu, od ekonomických reforem a „šokové terapie volno-tržní strohosti“, přes implementaci Smart grid/A.I., po bio-chemické dysgenetické operace, atlanticistická tendence dostává sjednocený, celospektrální, až strategický rozměr. Dotýkají se celé oblasti lidského poznání i celé biosféry. Přechod ke SmartCities je konečným cílem plánu Green/Agenda 21, jak ukazuje video-propaganda britské vědecké organizace Forum for the Future:

Toto všechno přichází v závěsu za Jennerovou transformací v ženu, navzdory jasné absurditě této záležitosti s mužskými a ženskými chromosomy, stejně jako tvrzení Raye Kurzweila, že do 30. let tohoto století se lidé stanou cyborgovými hybridy. Kurzweil prohlásil:
…..

Kurzweil předpovídá, že do 30. let budou z lidí hybridi. Čili že naše mozky budou schopny se přímo napojit na mrak, ve kterém budou tisíce počítačů a tyto počítače budou rozšiřovat naši stávající inteligenci. Říká, že se mozek napojí pomocí nanobotů – drobných robotů z DNA vláken. „Naše myšlení pak bude hybridem myšlení biologického a nebiologického. Čím větší a komplexnější mrak, tím pokročilejší myšlení. Kurzweil věří, že po roce 2040 naše myšlení bude především nebiologické. Také budeme schopni naše mozky plně podporovat. „Budeme se postupně spojovat a rozvíjet. Podle mě je to povaha lidské bytosti – přesahovat naše limity.“

Tento zastřešující plán je kompletním přesažením limitů v právu, pohlaví, přírodě, času a prostoru. Avšak zatímco tato sjednocená agenda má za sebou Šťastných 100 a nadnárodní „bankstery“, evangelium transhumanistů má jeden velký problém – dokud mají lidé omezené myšlení s limitovaným stupněm soustředění v duši, budou omezení vždy existovat. Lidská Prometheovská touha přesáhnout limity skrze alchymii a techniku je celá podmíněna naturalismem. A naturalismus není skutečný. Transhumanistická „nesmrtelnost“ je lež, která přestože se délka života prodlužuje, nebude nabídnuta širokým masám. Stejní lidé, kteří se schází na Bildergergu, přejíc si nesmrtelnost, jsou za masovou dysgenetikou, globální distribucí drog a zfalšováním globálních trhů. Proč věřit podvodníkům, že nám dají věčný život? Skuteční lidé budou věřit čemukoli.

Jednotný plán také nastiňuje jeden z jeho atchitektů Aldous Huxley ve svém nejslavnějším dystopickém románu Brave New World. V jeho díle z roku 1932 je zobrazaná budoucnost zcela pod technickou kontrolou, kde množení populace je řízeno státem přes klonování, sterilizaci a zrušením monogamie, historie majetku, tradice a kultury. Huxleyho slavný projev v Berkeley zobrazuje celou strategii – zásadní věc, kterou se snaží Bilderberg zavést – a dokonce popisuje masovou kontrolu mysli, vymývání mozků a masovou farmakologickou kastraci budoucích bezpohlavních morlockých mas. Huxley na to odkazoval jako na „konečnou revoluci“ – revoluci proti člověku samotnému. Jednotný plán.

Zdroj: http://www.activistpost.com/2015/06/bilderberg-2015-implementation-of-ai.html

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *